ГРАФИК

Пн - Пт 09:00 - 18:00

ОБАДЕТЕ СЕ НИ

+375447719754

ПИШЕТЕ НИ

info@bitarel.com
krf@bitarel.com

БИТАРЕЛ ПРОДУКТИ

Битумен универсален мастик BITAREL (съдържа разредител)

Битумен грунд бързосъхнещ BITAREL (съдържа разредител)

Битумен универсален мастик BITAREL ECO (водно-емулсионна)

Битумен грунд BITAREL ECO (водно-емулсионен)

Битумна пътна свързваща лента BITAREL JET-E

Битумен херметик нанесен в горещо състояние N2 BITAREL BTL

Bitumen primer Bitarel Eco

BitaGrunt Bitarel

TOP